Dịch vụ Marketing Online chuyên nghiệp tại Huế

Bán hàng online bị phạt như thế nào nào nếu không đăng ký?

Bán hàng online bị phạt như thế nào nếu không đăng ký kinh doanh? Đây là câu hỏi đang được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây? Tại Việt Nam, việc bán hàng online cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng. Nếu bạn vi phạm các quy định này, bạn có thể bị phạt. Cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời bán hàng online bị phạt thế nào trong bài viết này nhé.

Bán hàng online không đăng ký kinh doanh bị phạt tiền từ 10.000.000 vnđ đến 30.000.000 vnđ nếu không đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

bán hàng online bị phạt
Bán hàng online bị phạt không?

Cụ thể tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 62 Nghị định 98/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 33 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về việc xử phạt khi kinh doanh website thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử mà không đăng ký sẽ bị xử lý như sau:

Bán hàng online bị phạt tiền từ 10 triệu vnđ đến 20 triệu vnđ đối với lỗi sau

Bán hàng online không đăng ký kinh doanh mà không thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ đến tay người tiêu dùng về việc kinh doanh website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng.

Bán hàng online bị phạt nếu cung cấp thông tin sai sự thật với cơ quan quản lý nhà nước khi thông báo về việc hoạt động của website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng

Không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử đã đăng ký trước đó với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Tạo thông tin giả mạo thông báo đã đăng ký trên website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng.

Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu vnđ đối với lỗi sau

Bán hàng online bị phạt nếu không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định về việc hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử.

Khi nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử từ đối tác mà không đăng ký làm thủ tục chuyển nhượng hoặc không tiến hành đăng ký lại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Triển khai cung cấp dịch vụ/ sản phẩm thương mại điện tử không đúng với hồ sơ đăng ký ban đầu.

Cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử đối với cơ quan quản lý nhà nước cso thẩm quyền.

Bán hàng online không đăng ký kinh doanh nhưng vẫn sử dụng logo đã đăng ký để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử trong khi vẫn chưa được xác nhận đăng ký của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Bán hàng online bị phạt trong trường hợp giả mạo thông tin đã đăng ký trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử.

Bán hàng online bị phạt trong trường hợp sau khi chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký vẫn cố tình tiếp tục hoạt động cung cấp dịch vụ thông qua các web thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử.

Các hoạt động kinh doanh online ngoài việc cần chuẩn bị kế hoạch bán hàng online thì phải tuân thủ một số quy định để đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy nếu bạn đang kinh doanh online mà chưa đăng ký thì có thể truy cập vào website của bộ công thương để đăng ký thông tin kinh doanh cho mình ngay hôm nay.